پذیرایی فرنگی محققان مطالعات سرطان سینه

پذیرایی: فرنگی محققان مطالعات سرطان سینه رژیم غذایی سرطان سینه توت فرنگی تومور سرطانی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی رصد خوشه کهکشانی با حجم معادل هزار میلیارد برابر خورشید

محققان فرایند برخورد کهکشانی را رصد کردند که در فاصله ۱۲.۴ میلیارد سال نوری زمین بوده و این برخورد به ایجاد خوشه کهکشانی منجر شده است که حجم آن هزار میلیارد برا

رصد خوشه کهکشانی با حجم معادل هزار میلیارد برابر خورشید

رصد خوشه کهکشانی با حجم معادل هزار میلیارد برابر خورشید

عبارات مهم : برخورد

محققان فرایند برخورد کهکشانی را رصد کردند که در فاصله ۱۲.۴ میلیارد سال نوری زمین بوده و این برخورد به ایجاد خوشه کهکشانی منجر شده است که حجم آن هزار میلیارد برابر خورشید است.

به گزارش مهر به نقل از اسپیس، ستاره شناسان توانستند شروع فرآیند برخورد کهکشانی را رصد کنند که به تشکیل یک ابر کهکشان منجر شد.

رصد خوشه کهکشانی با حجم معادل هزار میلیارد برابر خورشید

این کشف با استفاده از قدرتمندترین تلسکوپ دنیا انجام شد و ۹۰ درصد دنیا قابل مشاهده را بررسی کنند. محققان متوجه یک برخورد عظیم کهکشانی به نام خوشه کهکشانی یا protocluster شدند.

این برخورد عظیم در فاصله ۱۲.۴ میلیارد سال نوری زمین انجام شده است هست. همچنین تحقیقات نشان داده در وقت برخورد مذکور ۱.۴ میلیارد سال از پیدایش دنیا گذشته بوده است.

محققان فرایند برخورد کهکشانی را رصد کردند که در فاصله ۱۲.۴ میلیارد سال نوری زمین بوده و این برخورد به ایجاد خوشه کهکشانی منجر شده است که حجم آن هزار میلیارد برا

محاسبات نشان می دهد تا به امروز صدها کهکشان دیگر در این برخورد از بین رفته اند. دانشمندان تخمین می زنند حجم این خوشه کهکشانی هزار میلیارد برابر خورشید بوده است.

واژه های کلیدی: برخورد | محققان | خورشید | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog